Menu

NAŠE POSLÁNÍ

Jedinečný přístup k marketingu a obchodní strategii se dnes čím dál víc ztrácí v nekonečném moři identických produktů a služeb. Cílem advertia digital je toto moře rozbouřit, narušit status quo a vytvořit nové, dalekosáhlé a poutavé kampaně a řešení pro naše klienty.

 | Ilustrace

Our story

Snoubíme kreativní marketing s úspěšnou obchodní strategií díky trojici klíčových kroků/třem základním pilířům:

 1. sakd | Ilustrace
  1. Neustále udržujeme dynamiku v týmu – naši super stratégové, marketéři a kreativci jsou oddaní své práci a neustále touží naučit se něčemu novému.
 2. sakd | Ilustrace
  2. Sdílíme naše know jak s těmi, kdo s námi spolupracují, tak i s těmi, kdo nejsou naši klienti. Chceme tak pomoci co nejvíce lidem posunout se v digitální oblasti dál a vzkvétat v tomto neustále se měnícím oboru.
 3. sakd | Ilustrace
  3. Za pomoci široké škály nákladově efektivních nástrojů jak z našeho digitálního, tak i opravdového světa připravujeme našim klientům produkty a služby přesně na míru.

Co můžete očekávat?

advertia digital je globální brandingová, marketingová a designová společnost, která vytváří působivá, účinná a nezapomenutelná klientská řešení. Naše síla je v širokém záběru našeho know-how a v jedinečném přístup ke vztahu agentura – klient.

Naše hlavní aktivity jsou:

 • sakd | Ilustrace
  Vzdělání a workshopy
 • sakd | Ilustrace
  Výzkum a strategické plánování
 • sakd | Ilustrace
  Branding, webdesign a vizuální koncepty
 • sakd | Ilustrace
  Dlouhodobá a krátkodobá strategie marketingu
 • sakd | Ilustrace
  Customer
  experience

Naše vztahy pečlivě pěstujeme

Věříme, že práce by neměla být jednorázová záležitost, která se proplatí a smete ze stolu. Našim cílem je vytvářet s klientem smysluplný a dlouhodobý vztah.

Relationships

Věříme, že díky navázání těchto hlubších vztahů spolu vytvoříme cestu k úspěchu a budoucímu rozvoji. Firmám, které na projektech už pracují s jinými agenturami, se svými in-house týmy či externími dodavateli, pomůžeme vytvořit strategické synergie, díky kterým z existujících vztahů vytěží maximum jejich potenciálu.

Na projektech se točíme ve 360°

Výzkum

 | Ilustrace

Strategie

 | Ilustrace

Výsledky

 | Ilustrace

Nabízíme širokou paletu služeb z oblasti kreativního marketingu a obchodní strategie. Postaráme se o všechno – od počátečního výzkumu přes implementaci strategie až k doručení výsledného produktu. Zatímco většina tradičních agentur se specializuje na jednu či dvě oblasti, náš komplexní 360stupňový přístup dovoluje pokrýt potřeby a cíle našeho klienta uceleným způsobem. Vše děláme in-house.

Rychlý kontakt

Už jen pár kliků a můžeme se spojit.

+420 722 658 771 daniel.votruba@advertia.cz

VYŽÁDAT KONZULTACI
advertia digital | Ilustrace
advertia digital | Ilustrace
advertia digital | Ilustrace